نوشته‌ها

کاربرد نوروساینس در طراحی و معماری: نورودیزاین و نورو-معماری

memari

 

طراحی مکان ها و فضا ها در اشکال و طرح های گوناگون، زمینه ای برای بیان تجارب انسانی فراهم می کند. برای بیش از چندین دهه متخصصین علوم اجتماعی و رفتاری به دنبال تبیین نقش معماری و طراحی در شکل دادن به تجارب انسانی بوده اند، با این حال تلاش آن ها، دانشی سطحی در این زمینه فراهم نموده است. به مدد پیشرفت های علوم اعصاب و حیطه های مرتبط، دانش ما دراینباره افزایش یافته و منجر به شکل گیری حیطه ای به نام نورو-معماری گشته است. نورو-معماری تلاش دارد ارتباطی بین معماری، طراحی و ساختِ سازه ها (معماری شهری، طراحی داخلی فروشگاه ها، محیط زندگی، شغلی و…) و پاسخ های بدن و مغز (پاسخ های عصبی، روانی و فیزیولوژیکی) برقرار کند. تکنولوژی های مورد استفاده در علوم اعصاب برای ارزیابی پاسخ های شناختی، حسی و هیجانی، به معماران و طراحان کمک می کند درک بهتری از نیازها و ترجیحات افراد در شرایط مختلف به دست آورند.
هدف چنین رویکرد یکپارچه ای درک بهتر پاسخ های مغز و بدن از یک طرف و تاثیر محیط و شرایط فیزیکی در امر سلامت روان و بهزیستی و ادغام این دو در انواع طراحی است. این حیطه شامل به کار گیری یافته های علوم اعصاب در طراحی و بسته بندی محصولات و کالاها، طراحی محیط فیزیکیِ شغلی، ساختمان سازی، ایجاد فضای سبز، طراحی داخلی فروشگاه ها، طراحی سازه های بزرگ و کوچک شهری و نظایر آن می باشد. هدف نهایی ایجاد و افزایش تعامل بهتر بین مولفه های انسانی و عناصر طراحی شده است.