آخرین مقالات

دسته‌ها

اینجا تبلیغ کنیداینجا تبلیغ کنید
Prof. Dr. Gerald Huether - Foto Wolfgang Schmidt

نورولیدر شیپ، رهبری دوستدار مغز (بخش سوم)

/
رهبری حمایت کننده – جرالد هوتر (Gerald Huether) جرالد هوتر مق…
Ned_Herrmann-2

نورولیدر شیپ، رهبری دوستدار مغز (بخش دوم)

/
  تسلط مغز – ند هرمان (Ned Herman) همسو با نظریات مربوط به …
581546_465

نورولیدر شیپ، رهبری دوستدار مغز (احسان گل پرور-دو ماهنامه توسعه مهندسی بازار)(بخش اول)

/
نورولیدر شیپ به عنوان یک حوزه ی مطالعاتی جدید از سال 2006 به این سو آغاز …
Carla Nagel2

روندهای جدید در نورومارکتینگ(دو ماهنامه توسعه مهندسی بازار)- بخش سوم

/
کارلا ناگل مدیر اجرایی و بنیانگذار انجمن کسب و کار و علم نوروما…
Carla-Nagel-Gründerin-und-Geschäftsführerin-der-NMSBA-ThinkNeuro

روندهای جدید در نورومارکتینگ(دو ماهنامه توسعه مهندسی بازار)- بخش دوم

/
کارلا ناگل مدیر اجرایی و بنیانگذار انجمن کسب و کار و علم نوروما…
carla Nagel3

روندهای جدید در نورومارکتینگ(دو ماهنامه توسعه مهندسی بازار)- بخش اول

/
کارلا ناگل مدیر اجرایی و بنیانگذار انجمن کسب و کار و علم نوروما…
images

کاربرد نورومارکتینگ در حیطه های مختلف بازار

/
  کاربرد نورومارکتینگ در تحقیقات بازار تعداد زیادی از شرک…
neuro-marketing

نورومارکتینگ چیست؟

/
بهترین تعریف نورومارکتینگ از نظر انجمن علمی تجاری نورومارکتی…
photo_2016-08-01_09-12-54

تسهیل فرایند تغییر

/
مطالعات سنتی در این زمینه عمدتا معطوف به تغییرات سازمانی، ارزیابی نی…
photodune-835454-after-negotiations-m-300x200

کار گروهی و تاثیر بر دیگران

/
نظریه های رهبری سازمانی، از همان ابتدا بر قدرت رهبری و نحوه تاثیر آن ت…
تنظیم هیجانی

تنظیم هیجانی

/
مطالعات اولیه در مورد تنظیم هیجانی، عمدتا بر شناسایی ویژگی ها و ر…
photo_2016-08-01_09-43-03

تصمیم گیری و حل مساله

/
در پژوهش های سنتی مدیریت و رهبری سازمانی، تصمیم گیری و حل مساله، متمرکز بر …