آخرین مقالات

دسته‌ها

اینجا تبلیغ کنیداینجا تبلیغ کنید
HCI 2 Lab-4

اصول  تفسیر داده های آی ترکتینگ ( حرکات چشم ) در بازاریابی و فروش (بخش دوم)

/
در میان شور و اشتیاقی که در اولین تلاش ها برای استفاده این تکنیک وجو…
oculus-is-working-on-eye1-mldgxj0dv293ymehcsb31phxyimo86dq4w4x1xbtm6
7-Genius-Product-Packing-Soccer-Coke-600x350
رویکرد-سنجش-محور-به-مدیریت-مطب

تغییر در سازمان ها: نورولیدرشیپ، مدیران و کارکنان در گذار از تغییر(بخش چهارم)

/
    مدل اسکارف، تبیین مناسبی از مدیریت تغییر و نک…
taghir dar sazman

تغییر در سازمان ها: نورولیدرشیپ، مدیران و کارکنان در گذار از تغییر(بخش سوم)

/
نورولیدرشیپ چگونه می تواند به کارکنان کمک کند تا در طول فرایندتغییر و…
1441314235_index

تغییر در سازمان ها: نورولیدرشیپ، مدیران و کارکنان در گذار از تغییر(بخش دوم)

/
اما این مساله چه ارتباطی به تغییر در رفتار سازمانی دارد؟ پاس…
photodune-1860151-walking-people-m-1030x360

تغییر در سازمان ها: نورولیدرشیپ، مدیران و کارکنان در گذار از تغییر(بخش اول)

/
یکی از دشوارترین مسائل پیش روی مدیران در یک سازمان، ایجاد تغییر در ر…
srini-pillay

نورولیدر شیپ، رهبری دوستدار مغز (بخش ششم)

/
رویکرد مغز محور سرینی واسان فیلی (Srinivasan Pillay) سرینی واسان فیلی …
Neuroleadership Theories 4- Christian Elger

نورولیدر شیپ، رهبری دوستدار مغز (بخش پنجم)

/
  نورولیدر شیپ از دیدگاه الگر (Christian Elger) ا…