NeuroLeadership-2

نورولیدرشیب چیست؟

مطالعاتی که در سال های اخیر در حوزه مدیریت و رهبری سازمانی صورت گرفته اند، دانش و درک ما را نسبت به رفتار شغلی و سازمانی، به شکل معناداری افزایش داده است، با این حال پیشرفت و توسعه علوم اعصاب شناختی و سودمندی های بالقوه و معنادار آن در حوزه شغلی و سازمانی، هنوز به شکلی که بایسته است مورد بهره برداری قرار نگرفته است. با تکیه بر پژوهش های این حیطه روبه رشد و بویژه پژوهش های علوم اعصاب شناختیِ اجتماعی، حوزه جدیدی که به طور اختصاصی بر کشف، شناسایی و تبیین فرایندهای مغزی موثر بر تصمیم گیری ها، رفتارها و تعاملات شغلی و سازمانی، می پردازد، شکل گرفته است که با عنوان «نورولیدرشیپ» شناخته می شود.

Introduction to NeuroLeaderShip

نورولیدرشیپ به عنوان یک حوزه بین رشته ای به کشف، شناسایی و تبیین پایه های عصبی شیوه ها و رویکردهای رهبری و مدیریت سازمانی پرداخته و به طور موثری نقاط مشترک حوزه های مختلف علوم اعصاب از قبیل نوروبیولوژی، علوم اعصاب شناختی، علوم اعصاب اجتماعی، ابزارهای مختلف عصب شناختی، نظریه های رهبری و مدیریت سازمانی و علوم اجتماعی  را در این مسیر به خدمت گرفته است.  هدف نهایی در این حوزه، استفاده از یافته های علمی و پژوهشی در حوزه علوم اعصاب به منظور اصلاح، بهبود و ارتقاء شیوه ها و رویکردهای مدیریت و رهبری در درون موسسات و سازمان ها و افزایش عملکرد شغلی و سازمانی می باشد؛ به عبارت دیگر شناخت کارکردهای مغز، کشف ارتباط بین کارکردهای مغز و رفتارشغلی-سازمانی، رویکردهای رهبری و مدیریت، بهبود عملکرد شغلی و سازمانی و بهبود واصلاح رویکردهای مدیریت و رهبری سازمانی رسالت این حوزه خواهد بود.

نیاز گسترده جهانی به شکل دادن و توسعه فرایندهای رهبری و مدیریت کارآمد و موثر که بتواند به شکل پیوسته کیفیت رهبری سازمانی را ارتقاء دهد، انگیزه اصلی شکل گیری نورولیدرشیپ بوده است. پژوهش های مداومی که به این منظور صورت گرفته و یا در حال انجام هستند، معتقدند تفاوت های فردی (مرتبط با کارایی و ساختار مغز افراد مختلف) نقش مهمی در شکل گیری ظرافت ها و پیچیدگی های رویکردهای مختلف رهبری مورد استفادهِ مدیران، دارند. عمده این یافته های جدید، ناشی از توسعه سریع مبانی بیولوژیکی فرآیندها و پردازش های اجتماعی و ذهنی است که به مدد تکنیک های تصویربرداری مغزی حاصل شده اند. چنین یافته هایی از تاثیر کارکردهای مغز بر رفتارهای رهبری سازمانی، منجر به بازسازی رویکردها، نظریه ها و مفاهیم سنتیِ رهبری بر مبنای علوم اعصاب شده است.

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *