Personnel Selection

سنجش و گزینش نیروی انسانی

انتخاب نیروی انسانی به عنوان مهمترین منابع سازمانی از اهمیت بسیار بالایی برای رشد وبالندگی سازمان ها و صنایع به شمار می آید. گزینش نیروی های کارآمدی که بالاترین سطح از ویژگی های مورد نیاز مشاغل سازمانی را دارا باشند، امری نسبتا پیچیده و چند بعدی بوده  مستلزم بهره گیری از ابزارهای دقیقی است که ویژگی های بالقوه و بالفعل نیروی انسانی موردنظر را سنجش و ارزیابی کند، به گونه ای که در نهایت افرادی که بالاترین تناسب را با ویژگی های شغلی دارند انتخاب گردند.

برخلاف رویکردهای سنتی و رفتاری در امر ارزیابی و سنجش ویژگی های نیروی انسانی، نورولیدرشیپ با بهره گیری از ابزارهای نوین و تخصصی در حوزه علوم اعصاب شناختی، تکنیک های تصویربرداری مغزی و ثبت فعالیت مغزی و نیز ابزارهای ارزیابی عملکرد مغز حین تکالیف عملیاتی، شرایطی را فراهم نموده است که ویژگی های واقعی افراد در موقعیت های مشابه قابل سنجش و ارزیابی باشد. این ابزارها به دلیل عملیاتی بودن (مبتنی بر تکلیف) ، برخلاف ابزارهای سنتی که امکان خطای بالایی( به دلایلی نظیر عدم تمایل فرد به ابراز ویژگی ها، عدم توانایی در به یاد آوردن عملکرد و..) دارند، پایین ترین سطح خطا را در سنجش ویژگی های فردی دارند.

 

خدمات نورولیدرشیپ در این حیطه شامل موارد زیر می باشد:

  • تجزیه و تحلیل مشاغل واستخراج ویژگی های موردنیاز برای احراز شغل
  • ارزیابی های عمومی و تخصصی از نیروی انسانی: در این بخش متناسب با ویژگی های شغل یا حرفه موردنظر در سازمان، ارزیابی های تخصصی و عمومی در زمینه سلامت روان، ویژگی های شخصیتی، هوش هیجانی، انگیزش، کارکردهای شغلی، توانایی های ذهنی و عقلانی (هوش)، کارکردهای شناختی (دقت و تمرکز، حافظه، سرعت پردازش اطلاعات، کارکردهای اجرایی، تصمیم گیری وحل مساله، توانایی تجسم دیداری و فضایی و… ) با استفاده از ابزارهای تخصصی  و مبتنی بر عمل، صورت می گیرد.

برخی از رویکردهای ارزیابی به شرح زیر هستند:

ارزیابی ارزش های شغلی: به بررسی نگرش ها و دیدگاه های فرد نسبت به فعالیت که مشغول انجام آن است می پردازد. نتایج این آزمون کمک می کند فرد دریابد برای انجام فعالیت تا چه حدی توانایی دارد، آیا از انگیزه لازم برای انجام آن برخوردار است یا نیاز به ایجاد انگیزه دارد؟ اگر با شکست روبه رو شود چه واکنشی نشان خواهد داد؛ آیا ناامید می گردد یا دوباره برای رسیدن به موفقیت تلاش میکند؟ برای انجام فعالیت خود، علاقه و اشتیاق لازم را دارد؟ آیا از انجام فعالیت مورد نظر راضی است؟ آیا توانایی لازم برای تصمیم گیری به موقع و اجرای آن را دارد؟ آیا در انجام برنامه های خود ثابت قدم است؟ به طور کلی نتایج این آزمون کمک می کند فرد توانایی ها و مهارت های خود را مجددا مرور کرده و در اجرای فعالیت ها و تصمیم گیری های خود ویژگی های لازم را مدنظر قرار دهد تا بتواند به بالاترین سطح عملکرد و موفقیت دست یابد.

ارزیابی حافظه و مهارت های مرتبط: به منظور ارزیابی حافظه فضایی و دیداری کوتاه مدت، حافظه فعال یا کاری، توانایی فرد برای یادگیری در حافظه فعال فضایی و سایر مهارت های مرتبط از ابزارهای این حیطه استفاده میگردد. درک دقیق توانایی و شیوه به یادسپاری و به یاد آوری فرد در حافظه فعال فضایی ؛ شیوه پردازش اطلاعات، سرعت وتوان یادگیری در جریان حافظه فعال از نتایج این ارزیابی حاصل می شوند. بعلاوه نتایج این ارزیابی کمک می کند دریابیم افراد مفاهیم و مهارت های خاص را چگونه یادمیگیرند، چه مدت زمان و چه میزان تمرین برای یادگیری آن ها نیازدارند و چگونه آنها را به یاد می آورند. بدین شکل می توانیم به منظور کمک به یادگیری مهارت های مختلف و پیچیده، برنامه ریزی های مناسبی طراحی و اجرا کنیم.

ارزیابی کارکردهای اجرایی: به منظور بررسی عملکرد اجرایی فرد طراحی شده اند. این ارزیابی ها قادر هستند مولفه هایی از قبیل توانایی طرحریزی، زمانبندی، تصمیم گیری صحیح و اهمیت دادن به قواعد و دستورالعمل را حین انجام تکالیف عملی مورد بررسی قرار دهند. بالاترین سطوح از عملکرد شغلی، تحصیلی، ورزشی و … از نتایج این ارزیابی ها استنباط می گردد.

ارزیابی های هوش فضایی و توانایی های ادراک دیداری: به منظور ارزیابی مهارت های ادراک فضایی و دیداری، توانایی تجسم سازی و پیش بینی طراحی شده اند. به عبارت دیگر توانایی فرد را برای تصویر سازی یا تجسم سازی ذهنی، سازماندهی ذهنی و جهت یابی فضایی مورد بررسی قرار میدهد. این ارزیابی ها به بررسی این مساله که فرد تا چه اندازه می تواند تغییرپذیری شرایط را درک نموده و پاسخ های خود را متناسب با تغییرات آن ها ارائه دهد می پردازد. نتایج این ارزیابی ها به ارزیابی توانایی پیش بینی شرایط، انطباق باتغییر پذیری، ارائه واکنش های مناسب وتصمیم گیری های صحیح بر مبنای تغییر شرایط می پردازند.

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *