نوشته های نوروبیز

کاربرد نورومارکتینگ در حیطه های مختلف بازار

  کاربرد نورومارکتینگ در تحقیقات بازار تعداد زیادی از شرکت های مطرح، تحت موضوع نورومارکتینگ، در حیطه تحقیقات بازار فعالیت دارند. تخصص این شرکت ها در زمینه محاسبات سودآوری، آگهی ها، محصولات جدید و حتی سنجش واکنش های مخاطبین به رسانه هایی مانند رادیو، تلویزیون و فیلم می باشد. کاربرد نورومارکتینگ در طراحی محصول و […]

نورومارکتینگ چیست؟

بهترین تعریف نورومارکتینگ از نظر انجمن علمی تجاری نورومارکتینگ (Neuromarketing Science & Business Association)   بدین گونه است: فعالیت های تحقیقاتی مربوط به بازار و  بازاریابی که از روش ها و تکنیک های علوم مغزی و یا یافته ها و دیدگاه های حاصل از علوم مغزی استفاده  می برد. نورومارکتینگ یکی از حیطه های علمی […]

تسهیل فرایند تغییر

مطالعات سنتی در این زمینه عمدتا معطوف به تغییرات سازمانی، ارزیابی نیرومندی تغییرات و فرایندهایی بوده است که در جریان آن ها، تغییرات سازمانی اتفاق می افتند. به منظور درک موفقیت یا شکست یک سازمان در فرایند تغییر، توجه باید به مقاومت سازمانی در برابر تغییر و برنامه هایی توجه داشت که بدین منظور طراحی […]

کار گروهی و تاثیر بر دیگران

نظریه های رهبری سازمانی، از همان ابتدا بر قدرت رهبری و نحوه تاثیر آن تمرکز داشته اند؛ قدرت به عنوان «یک توانایی فردی برای تاثیرگذاری بر فرد دیگر به منظور دستیابی به نتایج مطلوب» تعریف شده است و تاثیرگذاری به عنوان«اثر اعمال یک فرد بر نگرش ها، ارزشها، باورها و اعمال دیگران». مهمترین منبع برای […]

تنظیم هیجانی

مطالعات اولیه در مورد تنظیم هیجانی، عمدتا بر شناسایی ویژگی ها و رفتارهای فردی که بر هیجانات و اعتماد به نفس مدیران در شرایط استرس زا تاثیرگذار بود، متمرکز بود. گسترش علم روانشناسی منجر به استفاده از پرسشنامه های شخصیت و نگرش در جریان این مطالعات گردید و اطلاعات با ارزش تر و عمیق تری […]

تصمیم گیری و حل مساله

در پژوهش های سنتی مدیریت و رهبری سازمانی، تصمیم گیری و حل مساله، متمرکز بر ماهیتِ فرآیند تصمیم گیری است. انواع تصمیمات گرفته شده، شرایط تصمیم گیری و سبک هایِ تصمیم گیریِ مدیران، تابع مشارکت در فرآیندهای تصمیم گیری است. پژوهش ها در ابتدا بر مدل های احتمالی یا تجویزی (مدل های از قبل تعیین […]

تاریخچه و تعریف نورولیدرشیپ

 نورولیدرشیپ براین موضوع که چگونه افراد در یک محیط اجتماعی تصمیم می گیرند، چگونه مسائل را حل می کنند، چگونه هیجانات خود را تنظیم می کنند، چگونه با دیگران مشارکت کرده و بر آن ها تاثیر می گذارند و چگونه تغییرات محیطی را تسهیل و مدیریت می کنند؛ تمرکز دارد، در واقع نورولیدرشیپ افراد را […]

نورولیدرشیب چیست؟

مطالعاتی که در سال های اخیر در حوزه مدیریت و رهبری سازمانی صورت گرفته اند، دانش و درک ما را نسبت به رفتار شغلی و سازمانی، به شکل معناداری افزایش داده است، با این حال پیشرفت و توسعه علوم اعصاب شناختی و سودمندی های بالقوه و معنادار آن در حوزه شغلی و سازمانی، هنوز به […]

رهبری و مدیریت سازمانی

مدیران و رهبران سازمان به عنوان مغز متفکر سازمان ها، طراحان سیاست ها و خط مشی های سازمان و مسئول اجرایی سیاست ها، نقش مهمی در تعیین راهبردهای موثر و رشد و شکوفایی سازمان ها دارند. انتخاب مدیران شایسته برای بخش های مختلف سازمانی می تواند منجر به ایجاد تحولاتی عظیم در راستای ارتقاء عملکرد […]

مدیریت منابع انسانی

امروزه سازمان ها براي بقاء ، انتظام و بالندگي خود مي كوشند از طريق منابع انساني فرهيخته در گستره جهاني به رشد سريع ، بهبود مستمر ، كارآمدي ، سودبخشي ، انعطاف پذيري ، انطباق پذيري ، آمادگي براي آينده و برخورداري از موقعيت ممتاز در عرصه فعاليت خود نايل شوند. توجه به كاركنان و […]