نوشته های نوروبیز

تغییر در سازمان ها: نورولیدرشیپ، مدیران و کارکنان در گذار از تغییر(بخش اول)

یکی از دشوارترین مسائل پیش روی مدیران در یک سازمان، ایجاد تغییر در رفتار کارکنان و آن چیزی است که با عنوان تغییرات سازمانی و ساختاری شناخته می شود. ایجاد رفتار سازمانی مدنظر مدیران، ایجاد فرهنگ مشارکت گروهی، تغییر شیوه های تعاملی در سازمان، تغییر در پست های سازمانی و مانند آنها از جمله تغییراتی […]

نورولیدر شیپ، رهبری دوستدار مغز (بخش ششم)

رویکرد مغز محور سرینی واسان فیلی (Srinivasan Pillay) سرینی واسان فیلی فارغ التحصیل دانشکده ی پزشکی هاروارد است که در زمینه نوروساینس و روانکاوی بالینی تخصص دارد، اما در حوزه ی مربیگری (Coaching)  پژوهش هایی انجام داده است. نکته ی جالب در مورد رویکرد وی این است که توضیحات دقیق تری در مورد مغز ارائه […]

نورولیدر شیپ، رهبری دوستدار مغز (بخش پنجم)

  نورولیدر شیپ از دیدگاه الگر (Christian Elger) اولین کتاب با عنوان نورولیدرشیپ را الگر در سال ۲۰۰۹ منتشر کرد. در این کتاب چهار سیستم اصلی مغز مطرح شده است. سیستم پاداش، سیستم احساسی، سیستم حافظه و سیستم تصمیم گیری بر این اساس ، الگر هفت اصل اساسی نورولیدر شیپ را تبیین می کند.   […]

نورولیدر شیپ، رهبری دوستدار مغز (بخش چهارم)

مدل اسکارف – دیوید راک (David Rock`s SCARF Model) دیوید راک اولین کسی بود که به همراه جفری شوارتز (Jeffrey Schwartz) در سال ۲۰۰۶ واژه ی نورولیدرشیپ را مطرح کردند. وی تحقیقات گسترده ای در مورد مغز در محیط کار را انجام داده است و موسسه ای به نام انستیتو نورولیدرشیپ تاسیس کرد. مدل اسکارف […]

نورولیدر شیپ، رهبری دوستدار مغز (بخش سوم)

رهبری حمایت کننده – جرالد هوتر (Gerald Huether) جرالد هوتر مقالات متعددی در زمینه ی ابعاد مختلف سازمانی که لازمه ی یک محیط کاری حمایت کننده است و نیز ویژگی های چنین رهبری به رشته ی تحریر در آورده است. رهبر حمایت کننده کسی است که به جای اعمال زور و فشار، توانایی های کارکنان […]

نورولیدر شیپ، رهبری دوستدار مغز (بخش دوم)

  تسلط مغز – ند هرمان (Ned Herman) همسو با نظریات مربوط به برتری جانبی مغز که توانایی ها و حالت های مختلف پردازش اطلاعات را به بخش های مختلف مغز نسبت می دهد، هرمان نشان داد که چهار منطقه ی مغز ( راست، چپ، عقب و جلو ) توانایی های پردازش و تفکر متفاوتی […]

نورولیدر شیپ، رهبری دوستدار مغز (احسان گل پرور-دو ماهنامه توسعه مهندسی بازار)(بخش اول)

نورولیدر شیپ به عنوان یک حوزه ی مطالعاتی جدید از سال ۲۰۰۶ به این سو آغاز شد و اکنون با رشد چشمگیری در حال پیشرفت است. نورولیدر شیپ با فاصله گرفتن از نظریه پردازان جسور و متفکرین امروز رهبری و مدیریت، که عمدتا با روش های تحقیقات کمی  نظیر پرسشنامه ها، نظرسنجی ها، روش های […]

روندهای جدید در نورومارکتینگ(دو ماهنامه توسعه مهندسی بازار)- بخش سوم

کارلا ناگل مدیر اجرایی و بنیانگذار انجمن کسب و کار و علم نورومارکتینگ   حضور افراد مناسب در زمان و مکان مناسب همکاری، کلید موفقیت برای مشتریان و کارپردازان نورومارکتینگ است. در آینده ای نزدیک نیاز به وجود” شرکت های واسطه” که به عنوان وسیله ای برای درک اهداف کسب و کار جامع و خاص […]

روندهای جدید در نورومارکتینگ(دو ماهنامه توسعه مهندسی بازار)- بخش دوم

کارلا ناگل مدیر اجرایی و بنیانگذار انجمن کسب و کار و علم نورومارکتینگ   از مفاهیم آزمایشی تا توسعه ی مفهوم کاربری و سودآوری نورومارکتینگ و استفاده از علوم اعصاب مصرف کننده، در تحقیقات بازار در آینده بیشتر خواهد شد. اغلب اوقات از نورومارکتینگ به عنوان ابزاری برای آزمایش استفاده می شود( آیا این تبلیغ […]

روندهای جدید در نورومارکتینگ(دو ماهنامه توسعه مهندسی بازار)- بخش اول

کارلا ناگل مدیر اجرایی و بنیانگذار انجمن کسب و کار و علم نورومارکتینگ     تحقیقات نورومارکتینگ، از تکنولوژی علمی برای مطالعه ی تغییرات در مغز و بدن به منظور بررسی واکنش ناخودآگاه مصرف کننده به محرک های بازاریابی، استفاده می کند. این روش ها انواع مختلفی دارند؛ از مشاهده ی عملکرد مغز از طریق […]